Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund

Nio kommuner, 280 000 invånare. Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn,  Varberg och  Vårgårda.

Det är de nio kommuner som valt att samarbeta genom Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund för att göra vårt område än bättre att leva, bo och arbeta i.

 


Kommunalförbundet tillvaratar kommunernas gemensamma intressen och utvecklar gränsöverskridande samarbeten. Vi arbetar med frågor som berör tillväxt och regional utveckling, infrastruktur och transporter, kultur, miljö, samhällsplanering, utbildning samt social välfärd och hälsa.

 

Förbundet har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv. Vi ska skapa gränsöverskridande möten och främja samverkan, innovation och nytänkande. Allt vi gör har som mål att stärka Sjuhärad som ett bra område att bo, arbeta och leva i.

 


För karta och vägbeskrivning klicka här.
 

Utlysning tillväxtmedel 2019
Direktionen för Boråsregionen beslutade 26 oktober att använda samma principer för tilldelning av...
Kreativa krafter i Sjuhärad
Det finns massor av kreativitet och kulturell kunskap i Sjuhärad. Vi vill synliggöra denna kraft ...
Navet Science Center bäst i Sverige
Flera års medvetet kvalitetsarbete ger resultat på nationell nivå. Skolverket bedömer att Navets ...
Regionala dataskyddsombud
Dataskyddsförordningen träder i kraft
Tillväxtmedel 2018
Fördelning av tillväxtmedel 2018

 


Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se