/ Nyhetsavdelning / Årets utlysning av tillväxtmedel avslutad

Årets utlysning av tillväxtmedel avslutad

2015-09-09

Årets utlysning av tillväxtmedel för samverkans- och utvecklingsprojekt i Sjuhärad har nu avslutats.
Vi har tagit emot ansökningar inom områdena tillväxt, miljö och kultur.

Nu inleds processen att gå igenom ansökningarna och stämma av de mot de prioriterade målfrågorna för Sjuhärad i Boråsregionens genomförandeplan.

Det slutliga politiska beslutet om tilldelning av samtliga medel tas av Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 30 oktober.

 

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se