/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Automotive Sweden

Automotive Sweden

Mål: Automotive Sweden arbetar för att skapa goda förutsättningar för fordonsutveckling och fordonsindustriell verksamhet i Västsverige. Då fordonsindustrin står inför en avmattning generellt sett handlar målen inte i första hand om att öka antalet sysselsatta utan snarare om att behålla den kompetens fordonsindustrin här besitter och att marknadsföra det västsvenska fordonsklustret.

 

Bakgrund: Organisationen Automotive Sweden syftar till att sprida kunskap om och marknadsföra fordonsbranschen i Västsverige samt att tillsammans med kommunerna och industrin vara med och driva och stötta fordonsutvecklingen i syfte att bevara, stärka och skapa tillväxt i branschen. Samverkan med andra aktörer är en nyckelfaktor för att nå framgång. Automotive Sweden ägs av Business region Göteborg, Västra Götalands-regionen och kommunerna i Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal.

 

Sökande: Business Region Göteborg, www.businessregion.se


Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se