/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Bee in Sjuhärad

Bee in Sjuhärad


Projektägare: Miljöförvaltningen Borås stad
Beviljades medel: 2015-10-30
Beviljat stöd: 112 450 kr
Projektperiod: 2016-2017
Kontaktperson: Emma Nevander

Beskrivning

Syftet med projektet är att öka kunskapen om vilda bins betydelse för den biologiska mångfalden och visa att alla kan bidra genom att bygga bon för vilda bin både i naturen och hemma i trädgården. En utställning om vilda bin och pollineringens betydelse för lantbruket och den biologiska mångfalden kommer att byggas om till en vandringsutställning som ska cirkulera på alla folkbibliotek i Sjuhärad. Utställningen kombinerar information med upplevelser på ett pedagogiskt sätt. Föreläsningar, exkursioner ut i naturen och workshops där man få lära sig att bygga egna bon för vilda bin ingår i projektet.

Målstyrning

Utställningen knryter an till målområdet "En region där vi tar globalt ansvar och att miljöinsatserna i Sjuhärad skall skapa en hållbar framtid. Det prioriterade målet i den delregionala strategin är att göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel.

Sjuhäradsperspektiv

Alla kommuner medverkar i projektet genom kommunernas folkbibliotek.

http://www.boras.se/miljo

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se