/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Broschyr Gårdsbutiker i Sjuhärad

Broschyr Gårsbutiker i Sjuhärad

Projektägare: Leader Sjuhärad
Beviljades medel: 23 okt 2014
Beviljat stöd: 35 000 kr
Projektperiod: 2014-09-01-2014-12-31
Kontaktperson: Henrik Axelsson 

Beskrivning

Gårdsbutiker i Sjuhärad är ett projekt som drivs genom Leader. Syftet är att tillgodose behov hos kommunernas turistinformation om en sammanställning av vilka gårdsbutiker som finns att besöka i regionen samt tillgodose butikinnehavarnas behov av affärsutveckling för att bli lönsamma genom ett utbildningspaket. Genom att skapa en hemsida som blir samlingspunkt för butikerna skapas även nya vägar för gemensam kommunikation. Utifrån projektet har ett starkt önskemål uppkommit om en kompletterande gemensam broschyr, som besökare och kunder kan ta med sig i handen. Alla turistinformationer har inte datorer och alla besökare har inte kunskap att söka information via internet.

Målstyrning

- Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen.

Sjuhäradsperspektiv

Projektet Gårdsbutiker i Sjuhärad sträcker sig över alla kommungränser och det finns deltagande butiker med från samtliga kommuner. Det ska bidra till att besökare ska kunna se vilka butiker som finns i hela Sjuhärad. Samtidigt underlättar det för kommunernas turistinformationer att rekommendera butiker i hela Sjuhärad.

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se