/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Destination Åsunden

Destination Åsunden

Mål: Att möjligheterna kring och på Åsunden ska studeras för hur området ska kunna utvecklas till en stolt handlingskraftig destination och ett rekreationsområde, för besökare och invånare i Sjuhärad.

 

Bakgrund: Förstudien syftar till att skapa och utveckla relationer, nätverk och ömsesidiga läroprocesser mellan aktörer i Sjuhärad. Alla utbyten och samarbeten ska bidra till att en ökad kunskap, tillväxt och lyfta attraktionskraften i området kring Åsunden.

Sökande: Näringsliv Ulricehamn AB


Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se