Samverkan i EU-arbete

Boråsregionens kansli arbetar med utveckling och påverkan när det gäller EU-program som rör kommunal verksamhet. Uppdraget innebär att kommunalförbundet ansvarar för att samordna nätverksträffar för Boråsregionens medlemskommuner för erfarenhetsutbyte och diskutera samverkan kring internationella frågor och projekt. Det innebär också att Boråsregionen representerar förbundet på regional nivå. Målsättningen med det internationella nätverksarbetet att det ska bidra till regional utveckling och tillväxt i Boråsregionen.

Viktiga länkar för den kommunala verksamhetsutvecklingen:
Europa Direkt-kontoret i Sjuhärad http://www.bollebygd.se/europadirekt
Västra Götalandsregionens EU-sida www.vgregion.se/eu
 
Vill du veta mer, kontakta
Sebastian Mårtensson
Regionutvecklare


 

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se