/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Fashion Gallery

Fashion Gallery


Projektägare: Marketplace Borås
Beviljades medel: 23 okt 2014
Beviljat stöd: 593 000 kr
Övriga finansiärer: Borås Stad
Projektperiod: 2015-01-01-2015-12-31
Kontaktperson: Nanette Espinasse
E-post: nanette@marketplaceboras.se
Telefon: 0705-25 88 67

Beskrivning
Fashion Gallery är ett treårigt projekt som har finansierats av Boråsregionen i tvår år och som nu söker medel för sitt tredje och sista år. Boråsregionen har stöttat uppbyggnaden av en kreativ miljö där modeentreprenörer får en plats att utvecklas på med ett stort stöttande nätverk, där enskilda insatser såväl som större aktiviteter görs, för att stärka deras möjligheter på marknaden. Fashion Gallery kan sammanfattas vid "En saluhall i mode". Den kreativa miljön är ett steg i riktningen att möjliggöra tillväxt för textila företag (främst inom konfektion).

Målstyrning

- Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap
- Främja utvecklingen av små och medelstora företag

Sjuhäradsperspektiv

Marketplace Borås medlemmar består av företag från hela Sjuhärad och det ligger i organisationens uppdrag att skapa medlemsnytta utifrån ett regionperspektiv. Fashion Gallery uppvaktar prospekt utifrån medlemslistan samt företag i regionen som inte är medlemmar. I det rörliga buitkskonceptet "Designers Corner" levererar projektet regionsnytta på två sätt: dels genom att kunna visa och sälja regionala modeföretag som inte har möjlighet att sitta i det fasta hyreskonceptet. Där blir Fashion Gallery som ett skyltfönster för regionens företag. Dels är "Designers Corner" en inkörsport för företag utanför regionen som i ett längre perspektiv kan generera nyetableringar och inflyttning till regionen. Vidare möjliggör miljön att kompetens stannar.

http://marketplaceboras.se/
 

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se