/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Horisont

Horisont

Projektägare: TILLT
Beviljades medel: 23 okt 2014
Beviljat stöd: 480 000kr
Projektperiod: 2014-11-01-2016-06-30
Kontaktperson: Johan Lundbladh

Beskrivning

Projektet syftar till att skapa ett tvärsektoriellt möte mellan konst/kultur och arbetsplatser inom offentlig sektor. Projektet ska utarbeta arbetssätt och metoder på äldreboenden som gör att brukarnas vardag genomsyras av kultur. Utgångspunkten är att finna en modell hur personalen efter projektets avslutande arbetar för att behålla ett klimat där konst och kultur är närvarande som förhållningssätt och där personal fokuserar på möjligheter istället för hinder. Detta kommer att ske genom att tre konstnärer under tio månader driver och genomför konstnärsprocesser tillsammans med personal och boende på tre olika äldreboenden i tre kommuner inom Boråsregionen. Varje delprojekt avslutas med ett heldagsseminarium där projektet sammanfattas och presenteras samt erfarenheter utbytes. Dessa seminarietillfällen blir även ett tillfälle för kunskapsöverföring till andra medlemskommuner inom Boråsregionen.

Målstyrning

- Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland.

Sjuhäradsperspektiv

Tanken är att projektets tre delprojekt på tre äldreboenden i Boråsregionen ska inspirera och fungera som goda exempel, "best practice" för hur man inom delregionen kan arbeta med kultur i ett horisontellt perspektiv. Modellen är ett lämpligt och funktionellt verktyg att vidareutveckla kreativitet, engagemang, samverkan och öppenhet med konst och kultur inom fler områden.
 

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se