/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Infopoints Boråsregionen

Infopoints Boråsregionen
 

Projektägare: BoråsBorås TME AB
Beviljades medel: 2016-02-26 och 2017-02-24
Beviljat stöd: 151 876 kr 2016 och 197 876kr 2017
Projektperiod: 2016-2017
Kontaktperson: Mia Landin
 

Beskrivning

Turistbyråerna i Sverige känner av att antalet fysiska besök minskar men samtidigt ökar intresset för Boråsregionen. I projektet ska så kallade Infoponits införas på 7 platser 2016 och 17 platser 2017. En Infopoint kan se olika ut beroende på vart den är belägen, men i korthet kan det beskrivas så som att turistinformationen flyttar dit besökaren finns. Infopointen ska ge bra turistinformation till besökarna genom att utbilda personal på campingplatser, sevärdheter, hotell eller större evenemang. I projektet ska personalen utbildas i turismkunskap till goda värdar för Boråsregionen. Arbetet med Infopoints pågår runt om i Sverige och det har nyligen kommit nationella krav och märkning för auktorisation av dessa. Syftet med projektet är att möta våra besökare där de befinner sig. I förlängningen syftar projektet till att säkra arbetstillfällena inom turism och stärka besöksnäringen för Boråsregionen - Sjuhärad. 

Det finns idag 32 Info Points i Boråsregionen. Alla dessa Info Points har genomgått den webbaserade värdskapsutbildningen. Efter genomförd utbildning certifieras besöksmålen. Under året har en informationsbroschyr om Info Points tagits fram för spridning till fler aktörer. Information om Info Points finns nu på respektive kommuns hemsida.
 

Målstyrning

Projektet ligger i linje med målområdet En region som syns och engagerar och målet att satsa på internationell mötesindustri, evenemang och stärka besöksnäringen.
 

Sjuhäradsperspektivet

De som medverkar i projektet är BoråsBorås TME, Näringsliv Ulricehamn AB, Svenljunga, Vårgårda, Marks, Tranemo och Herrljunga kommun.
 
http://www.boras.com
Uppdaterad 20170712

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se