/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Inkubatorn i Borås

Inkubatorn i Borås


Projektägare: Inkubatorn i Borås

Sammanfattning: Inkubatorn i Borås ska bidra till att fler kunskapsbaserade företag startas i Sjuhärad, vilket leder till fler arbetstillfällen och regional tillväxt i Sjuhärad. Inkubatorns uppgift består således i att assistera forskare, upphovsmän och entreprenörer i processen från idé, företagsbildning, till marknadsetablering av nya, kunskapsintensiva och livskraftiga företag. Stödet utgörs av en verifierad och behovsanpassad process för utveckling av människor, affärer och företag, där entreprenörer får tillgång till aktiv och anpassad affärsutvecklingskompetens, utvecklingskapital, kommersiella nätverk samt en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice.

Syfte: Syftet med Inkubatorn i Borås är att, med basen i Borås, bidra till ekonomisk tillväxt och näringslivsförnyelse i hela Sjuhäradsregionen genom att arbeta för att fler kunskapsintensiva företag startas och utvecklas i regionen.

Period: 1 jan 2013 – 31 dec 2014
Tillväxtmedel: 600 000 kr (2013)

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se