/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Interkulturella Sjuhäradsmöten

Interkulturella Sjuhäradsmöten
 

Projektägare: Tillt AB
Beviljades medel: 2015-10-30
Beviljat stöd: 300 000 kr
Projektperiod: 2015-12-01-2017-03-31
Kontaktperson: Johan Lundblad

 

Beskrivning

Med projektet vill Tillt skapa praktiska möten mellan nyanlända/nya svenskar på PUT- och Asylboenden och etablerade svenskar. Målgrupperna i projektet ska mötas genom aktiviteter som de själva tar initiativ till. Projektet drivs av yrkesverksamma konstnärer i en konstnärlig process. Konstnärerna och den konstnärliga förhållningssättet fungerar som katalysator för idégenerering och aktivitetsskapande. Projektet drivs av en konstnärsgrupp och resultatet kommer att presenteras vid ett seminarium.
 

Målstyrning

Projektet ligger inom ramen för målet att främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland. Det svarar an mot ambitionen i den delregionala kulturplanen att kultur är ett horisontellt perspektiv i samhället. 
 

Sjuhäradsperspektiv

Projektet är ett operativt samverkansprojekt mellan två kommuner; Borås och Tranemo.
 
http://www.tillt.se
Uppdaterad 2017-07-14

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se