/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Jam Sessions 2.1

Jam Sessions 2.1
 

Projektägare: ABF Sjuhärad
Beviljades medel: 2016-02-26
Beviljat stöd: 280 000 kr
Projektperiod: 2016-07-01-2017-10-31
Kontaktperson: Anna Gustafsson 
 

Beskrivning

Projektet vill skapa levande mötesplatser både fysiskt och virtuellt där olika konstarter möts och interagerar och inspirerar varandra. Utgångspunkten är att deltagarna ska vara medskapare och verksamheten frivillig, lekfull och kravlös. Arrangemanget ska genomföras på flera platser i Sjuhärad där Jam Sessions 2.1 främjar forum där olika kultur- och konstformer möts i en miljö öppen för alla. Genom att sammanföra människor, föreningar och kulturinstitutioner i en unik kultursatsning kan nya nätverk skapas och kreativitet stimuleras.
 

Målstyrning

Projeket bidrar till att uppfylla målet att främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland. Det stämmer väl överens med den delregionala kulturplanen genom att lyfta fram prosumentperspektivet och leva upp till visionen att Sjuhärad ska upplevas som ett kreativt kluster för kultur.
 

Sjuhäradsperspektiv

Syftet är att skapa forum för hela Sjuhärad där olika kultur- och konstformer möts i nya miljöer. Målet är att arrangera ett Jam Session i varje kommun i Sjuhärad. Representanter från kommunernas kulturverksamheter ingår i en referensgrupp.
 
http://www.sjuharad.abf.se
Uppdaterad 2017-07-14

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se