/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Knacka på - Barnens kulturrum

Knacka på! Barnens kulturrum


Projektägare: Borås Stadsbibliotek, Borås Stad
Beviljades medel: 6 dec 2013
Beviljat stöd: 120 000 kr
Projektperiod: 1 jan - 31 dec 2014
Kontaktperson: Åsa Hedberg-Karlsson

 

Om Knacka på! Barnens kulturrum

Knacka på! vill utveckla och vara förebild för små barns delaktighet med fokus på kulturupplevelse och högläsning. Knacka på! är en verksamhet som vänder sig till små barn och deras föräldrar. Utifrån aktuella forskningsteorier om barns delaktighet erbjuds studiebesök och kompetensutveckling för pedagoger och annan personal. Även föreläsningar och workshops för föräldrar är tänkbart. Samtliga kommuner i Sjuhärad inbjuds att delta i ett nätverk runt Knacka på! och erbjuds därigenom studiebesök, work-shops och kompetensutveckling.
 

Syfte

Syftet är att praktisera och problematisera begreppet Små barns delaktighet utifrån forskningsteorier som KUMBA (Göteborgs uníversitet/Högskolan i Borås) har tagit fram. Därutöver vara en plats för kompetensutveckling inom det området för Borås och Sjuhärad.
 


Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se