/ Hem / Verksamhet / Utbildning och Kompetens

Utbildning och kompetens

Beredningsområdet Utbildning och kompetens ska stötta
medlemskommunerna i det utvecklingsarbete som krävs för
en kvalitativt god verksamhet inom skolformerna förskola,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem,
gymnasiet, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.
 
Genom kommunernas vilja till samordning och samverkan kring bl a kvalitetsutvecklingsarbete i alla gymnasieskolor i
Boråsregionen, insatser i tät samverkan med Högskolan Borås och regional planering av yrkesutbildningar, bidrar utbildningssektorn till tillväxten i regionen.

Vissa processarbeten bedrivs med tillväxtmedel och är direkt inriktade på god arbetskraftsförsörjning i Boråsregionen. Det gäller arbetet inom Vård-och Omsorgscollege Boråsregionen och Kompetensplattform Boråsregionen.Kontakta gärna:

Berednings-/och utvecklingsansvarig, Charlotte Stigh-Brüsin, 0708-85 40 02

Projektledare SKA-projektet, Mikael Szanto, 0734-09 12 95
Sidan uppdaterad 2018-05-15
 

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se