/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Kompetensplattform plast och gummi

Kompetensplattform plast och gummi

Projektägare: SP
Beviljat stöd: 150 000 kr
Beviljades medel: 6 dec 2013
Projektperiod: 1 jan - 31 dec 2014
Kontaktperson: Nazdaneh Yarahmadi


Om Kompetensplattform plast och gummi

Projektet genomförs i samarbete mellan experter från SP, Högskolan i Borås, plastbearbetande företag och användare. Målsättningen med nätverket är att identifiera intressanta frågeställningar och bearbeta dem en och en, med ett tydligt fokus på olika delar av miljöområdet och företagens tillväxt. I genomförandet kommer tre fallstudier att genomföras med inriktning på återvunnet material. Produktfunktionalitet och livslängd i samband med återvinning kommer att undersökas med hjälp av fysikaliska och mekaniska tester på nytillverkade produkter respektive produkter gjorda av återvunnet material. En enklare riskbedömning kommer att utföras kopplat till miljövinst i forma av en jämförelse mellan materialbesparing och kvalitetskompromiss. En enklare utbildning i form av ”success history” och litteratursammanställning av olika återvinningsmöjligheter kommer att erbjudas under workshop. Lärdommar från andra nätverk, bla Blekninge ”Tech Network” kommer presenteras.

Syfte

Syftet med projektet är att öka plast- och gummiföretagen i Sjuhärads med sitt miljöarbete.


Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se