/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Konsten och konstnärscentrum

Konsten och konstnärscentrum

Projektägare: Konstnärscentrum Väst
Beviljades medel: 6 dec 2013
Beviljat stöd: 43 000 kr
Projektperiod: 1 jan - 31 dec 2014

Kontaktperson: Ulla Hultberg


Om Konsten och konstnärscentrum

Konstnärscentrum väst söker projektmedel för att i möten med alla Sjuhärads kommuner visa på konstens betydelse i samhället; ge information och råd i konstfrågor som 1%- regeln, upphandling av konst vid offentlig gestaltning, utställningsverksamhet och skapande skola. Projektet tar också fasta på att offentlig konst är ett utvecklingsområde som föreslås och prioriteras i förslag till Kulturplan för Boråsregionen, Sjuhärads Kommunalförbund 2013-2015. I projektet blir samtalet om offentlig konst ett konkret exempel på horisontellt perspektiv genom att kultur, samhällsbyggnad och teknisk förvaltning diskuterar tillsammans.


Syfte

Syftet med projektet är större kunskap om och hantering av konstfrågor i kommunerna och långsiktigt; bättre och trivsammare livsmiljöer med unika konstupplevelser. Konst kan bidra till tillväxt och arbetstillfällen och bidrar till att stärka konstnärers status och roll i samhället. Konstnärscentrum som riksorganisation och Kc väst med sina 400 medlemmar är en resurs för samhället som de vill lyfta fram. Konstnärlig gestaltning skapar kvalite och ger karaktär åt de miljöer där människor vistas- i offentliga rum såväl som i människors boendemiljö. Konsten stimulerar fantasin och sinnena, väcker frågor och samtal och kan skapa identitet, gemenskap och hemkänsla.   

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se