/ Nyhetsavdelning / Kreativa krafter i Sjuhärad

Kreativa krafter i Sjuhärad

2018-08-16

Det finns massor av kreativitet och kulturell kunskap i Sjuhärad. Vi vill synliggöra denna kraft under en dag. Den 11 oktober arrangerar Boråsregionen och Kultur i Väst en temadag för kulturlivet i Sjuhärad.
Temadagen om kultur är en möjlighet att möta andra kreativa eldsjälar, projektledare, kulturarbetare, kulturadministratörer, studieförbund och föreningar. Det är ett forum för att diskutera idéer, utveckla tankar och få stöd i den fortsatta processen.

​Mer information

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se