/ Hem / Projekt / Egna projekt / Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten
Evidensbaserad praktik innebär en medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor för beslut om insatser:
* den bästa tillgängliga kunskapen
* den professionelles expertis
* berörda personens situation erfarenhet och önskemål.

Till socialtjänstens ansvarsområden hör äldreomsorg, funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri samt individ- och familjeomsorg.

För mer information om hur satsningen genomförs inom de olika delarna, kontakta gärna:

Elisabeth Jonsson, 0721-91 28 24
Plattformsledare/utvecklingsledare
Funktionshinderfrågor
Äldre och Öppna jämförelser

Catherine Larsson, 0708-85 38 37
Metodstödjare Missbruk/beroendefrågor
Utvecklingsledare barn- och unga

 Sidan uppdaterad 2016-02-22

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se