/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Levande rollspel som en väg in i samhället

Levande rollspel som en väg in i samhället

Projektägare: Kulturföreningen Tåget

Sammanfattning: Kulturföreningen Tåget vill använda levande rollspel ("lajv") och öppenheten/flexibiliteten i kulturformen som ett sätt att prova metoder i uppsökande, utvecklande och kontaktskapande arbete i Sjuhärad. Målgruppen är 16-25-åringar som av en eller annan anledning inte redan hittat sin ingång till frivilligt och ideellt engagemang och som därmed har låg erfarenhet av ideellt arbete och/eller litet kontaktnät. Genom deras medverkan i projektets träffar, utbildningar och praktiskt genomförande av evenemang är vårt slutmål att utrusta unga med verktyg för att självständigt ta ansvar för en aktiv, meningsfull och drogfri fritid tillsammans med andra.

Syfte: Att underlätta för unga vuxna i riskzonen för utanförskap att bygga självförtroende och kontaktnät samt skapa möten inom lajvhobbyn i Sjuhärad för att samla och sprida erfarenheter, genom att arrangera träffar, utbildningar, föredrag, workshops och andra utbyten.

Period: 1 jan – 31 dec 2013
Tillväxtmedel: 180 000 kr

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se