/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Miljöbron

Miljöbron - Kompetensförsörjning för ett hållbart Sjuhärad 2016-2018
 

Projektägare: Miljöbron ideell förening
Beviljades medel: 2018-02-23
Beviljat belopp: 200 000 kr 2018
Projektperiod: 2018-03-01-2018-12-31
Kontaktperson: Maria Rydberg
 

Beskrivning

Miljöbrons syfte är att bidra till en hållbar utveckling samt att öka samverkan mellan näringsliv och högskolorna i Västra Götaland. Miljöbron fungerar som en länk mellan företag och studenter genom att förmedla konkreta projekt där utgångspunkten är företagens behov. Genom projekten, som koordineras av Miljöbron, kommer företag och studenter få ny kompetens och nya erfarenheter. Den gemensamma nämnaren för samtliga projekt är miljö och hållbar utveckling.
 

Målstyrning

Miljöbrons verksamhet ligger inom målområdet En region där vi tar globalt ansvar med målområdena att göra Västra Götaland till en modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land samt att utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling.
 

Sjuhäradsperspektiv

Miljöbron har placerat en person i Sjuhärad som arbetar med att tillgodose delregionens behov. Samverkan sker idag med AB Bostäder i Borås, Borås Energi och Miljö, Högskolan i Borås och ett antal andra aktörer. Ett nära samarbete sker med IUC Sjuhärad, Inkubatorn i Borås, Drivhuset, Coompanion och Connect Väst. Miljöbron planerar att samverka med alla kommuner genom ett samarbete med kommunernas näringslivsenheter och andra näringslivsorganisationer.
 
http://www.miljobron.se

Uppdaterad 2018-08-13

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se