Modeinkubatorn

Projektägare: Inkubatorn i Borås
Beviljades medel: 23 okt 2014
Beviljat stöd: 600 000 kr
Projektperiod: 20150101-20151231
Kontaktperson: Gesica Tawakkoli Gunmalm

 

Beskrivning
Modeinkubatorn är ett treårigt projekt som finansierats av Boråsregionen i två år och som nu söker medel för sitt tredje och sista år. Modeinkubatorn (Modeink) är en nischad inkubator med fäste i Borås och Sjuhärad som stöttar oetablerade textil- och modeföretag. De ska som första och ledande inkubator inom Textil- och Mode ge de bästa förutsättningarna för modeentreprenörer och modeföretag att bygga tillväxtbolag genom affärsutveckling och spetskompetens inom mode och textil. Detta med stark samverkan inom modebranschen och med ett brett nätverk inom näringslivet och innovationssystemet både regional, nationellt och internationellt.

Målstyrning
- Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap
- Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag


Sjuhäradsperspektiv

Modeinkubatorn är liksom Fashion Gallery en viktig satsning i det textila klustret för att stärka Sjuhärads textila profilering och attraktionskraft. I Sjuhärad fyller Modeink en viktig funktion i samverkan med Högskolan, näringslivet och Marketplace, där de utgör en resurs för att tillvarata den entreprenöriella potential som skapas i det textila klustret. Genom nära samarbete med Marketplace kan de få fler modeentreprenörer att se fördelarna med att verka och arbeta i Sjuhärad, vilket kan stärka branschen både lokalt och nationellt.

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se