/ Hem / Verksamhet / Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 


Samlade vårdinsatser för de som behöver det mest

När en person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och sjukvård är vårt uppdrag att arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Närvårdssamverkan omfattas av kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda, samt regional primärvård, sjukhusvård, habilitering och tandvård i Södra Älvsborg. 

För mer information se
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se