/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / NONTOXTEX

NONTOXTEX - Utvärdering och utveckling för att kartlägga gifter i textilier


Projektägare: Högskolan i Borås, Smart Textiles
Beviljades medel: 2016-02-26
Beviljat stöd: 505 495 kr
Projektperiod:2016-03-01-2018-06-30
Kontaktperson: Mats Johansson

Beskrivning

Högskolan i Borås vill tillsammans med kommunerna i Boråsregionen kartlägga de vanligaste textila materialen för att undersöka vilka farliga ämnen de kan innehålla och hur man i framtiden undviker dessa. Syftet med projektet är att ta fram information och rekommendationer utifrån existerande textila material som används i inredning och kläder inom barnomsorg och vård. Som en del i projektet ska möjligheten att kontrollera innehållet i olika material undersökas för att på sikt underlätta bra miljöval inom textil. Ett mål är att upprätta en matris med de vanligaste giftiga kemikalierna i textilier och produkter samt att utveckla ett mätsystem för att analysera innehållet i en vara.

Målstyrning

Projektet ligger i linje med målet att utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling och miljöinsatser som skapar en hållbar framtid.

Sjuhäradsperspektiv

De kommuner som är engagerade i projektet är Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Vårgårda. De bildar tillsammans en sakkunnig referensgrupp till projektet.

http://smarttextiles.se/
http://www.hb.se

Uppdaterad 2018-08-13

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se