/ Hem / Aktuellt

GIBCA Extended 2017

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) arrangeras vartannat år och presenterar nationell och internationell samtidskonst. Nästa biennal hålls mellan 9 september och 19 november 2017. Biennalen kommer att ta sig an en av vår tids allra mest centrala frågor - den om sekulära, mångkulturella och mångreligiösa samhället.

Nu finns möjlighet att söka ett bidrag från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund för att arrangera utställningar, workshops och/eller performances i Boråsregionen. Förutsättningen är att satsningen har fått klartecken från GIBCA och att aktiviteten förläggs till någon/några av Boråsregionens medlemskommuner.

Mer information:
Ansökningsblankett:
Om du vill läsa mer om GIBCA så klickar du här.

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se