/ Hem / Aktuellt / Nyheter

2018-11-28

Utlysning tillväxtmedel 2019


Direktionen för Boråsregionen beslutade 26 oktober att använda samma principer för tilldelning av tillväxtmedel för år 2019 som under år 2018. 

​Beslutet innebär att stöd kan sökas av verksamheter som förbundet haft långsiktiga avtal med och som fick tilldelning 2018. Det innebär vidare att inte utlysa delregionala tillväxtmedel för nya tlllväxt- och miljöprojekt 2019. Det går däremot att söka bidrag för nya kulturutvecklingsprojekt.

Vid frågor om utlysning och ansökan vänligen kontakta regionutvecklare Anna Laang e-post: anna.laang@borasregionen.se, telefon 0732-001173.
2018-08-16

Kreativa krafter i Sjuhärad


Det finns massor av kreativitet och kulturell kunskap i Sjuhärad. Vi vill synliggöra denna kraft under en dag. Den 11 oktober arrangerar Boråsregionen och Kultur i Väst en temadag för kulturlivet i Sjuhärad.
Temadagen om kultur är en möjlighet att möta andra kreativa eldsjälar, projektledare, kulturarbetare, kulturadministratörer, studieförbund och föreningar. Det är ett forum för att diskutera idéer, utveckla tankar och få stöd i den fortsatta processen.

​Mer information

2018-05-23

Navet Science Center bäst i Sverige


Flera års medvetet kvalitetsarbete ger resultat på nationell nivå. Skolverket bedömer att Navets kvalitet är bäst i Sverige!

För tredje året i rad placerar sig Navet på delad förstaplats. Navet och Teknikens hus i Luleå får 35 av 40 poäng i Skolverkets kvalitetsbedömning. 

Verksamhetschef Lotta Johansson: Vår vision är: Alla vill veta mer, alla vill lära mer, alla vill vara med och utveckla vårt samhälle. Navet försöker alltid skapa engagerande möten. Vi dramatiserar, bygger vackra rum för lärande och vi är många som möter varje grupp eller klass. Det är fantastiskt kul att det får genomslag i Skolverkets kvalitetsbedömning. Vårt nära samarbete med skolorna ger oss inspiration och idéer till nya teman och program. Ju fler verksamheter, människor och tankar desto bättre blir vi.

Det är stor efterfrågan på Navets verksamhet och vi arbetar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Att vi får gott betyg från Skolverket inspirerar oss att arbeta vidare och utvecklas.​


​För mer information se Navet.
 

2018-05-22

Regionala dataskyddsombud


Dataskyddsförordningen träder i kraft
Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 och kommer att ersätta Personuppgiftslagen. Förordningen innebär stora förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskildes personliga integritet. Förordningen blir direkt tillämplig i alla medlemsländer vilket innebär att den gäller som lag i varje medlemsstat utan särskilda implementeringsåtgärder.

I och med införandet av förordningen har sju av åtta medlemskommuner i Boråsregionen beslutat att utse två gemensamma Dataskyddsombud. Dataskyddsombuden har som uppgift att informera och ge råd till personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden samt övervaka efterlevnaden av förordningen. Därutöver ska dataskyddsombuden utgöra kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten.

​För mer information kontakta dataskyddsombud Magnus Blomqvist
Tel: 0709-48 78 36
​Epost: dso@borasregionen.se

2018-03-08

Tillväxtmedel 2018


Fördelning av tillväxtmedel 2018
Boråsregionens Direktion fattade beslut om fördelning av 2018 års tillväxtmedel 2018-02-23. Det justerade protokollet kan laddas ned här

​Paragraf nummer 15 Beslut om tilldelning av tillväxtmedel


Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se