Förbundskansli

 

Magnus Haggren

Joakim Svärdström

Linda Bergholtz
Förbundsdirektör Regionutvecklingschef Administrativ chef
0733-06 04 46 0768-17 17 82 0729-64 96 97


 
 
Barbro Carlson Magnus Brenne  
Konferens 
Ekonomi
Controller  
0708-85 40 43 0708-45 20 19  


Beredning Hållbar utveckling Sjuhärad, BH7
 

 
Anna Laang Karin Björklind Ingela Johansson Fredrik Holm Lars-Olof Lindblad
Kultursamordning
Tillväxtmedel
Infrastruktur Samhällsplanering eSamordnare eSamordnare eSamordnare
0732-00 11 73 0766-08 41 12 0766-43 50 48 0708-77 37 41 0723-83 38 90

 

EvaLotta Petersson Magnus Blomqvist Dan Bodin Sandra Johansson Sebastian Mårtensson
Destination
Boråsregionen
Dataskyddsombud
dso@borasregionen.se
Dataskyddsombud
dso@borasregionen.se
Miljöstrategisk
samverkan
Business Region Borås
0709-48 73 36 0709-48 78 36 0709-48 73 31 0733-34 22 54 0705-93 86 59Beredning Välfärd och Kompetens
 

 
Ann-Katrin Schutz Vakant Catherine Larsson  
Social välfärd och hälsa Social välfärd och hälsa Missbruk och beroendefrågor
Utbildningssamordnare
 
0721-91 28 24   0708-85 38 37   

   
Charlotte Stigh-Brüsin Mikael Szanto Christina Player Pellby
Utbildning och kompetensutveckling Projektledare
En skola för alla Vägledning för livet
Regional processledare Vård- och omsorgscollege
0708-85 40 02 0734-09 12 95 0721-81 86 39

 

E-post: fnamn.enamn(@)borasregionen.se

 
Till startsidan

Medarbetarcentrum, Navet & Närvårdssamverkan


Johansson, Göran, 033-10 04 27, 0734-40 25 24
Verksamhetschef Medarbetarcentrum
http://www.medarbetarcentrum.se/

Johansson. Lotta, 0708-84 94 69
Verksamhetsansvarig Navet Science Center
http://www.navet.com/

Charlotte Bliesener Falkenström, 0703-79 90 03
Koordinator Närvårdssamverkan
http://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/sodra-alvsborg/

Skaraborgsvägen 1 A undefined

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se