Förbundskansli

 

Magnus Haggren
 
Joakim Svärdström Lena Brännmar
Förbundsdirektör Regionutvecklingschef Administrativ chef
0733-060446 0768-171782 0703-27 09 55


 
   
Carlson, Barbro Magnus Brenne  
Reception, konferens Ekonom  
0708-85 40 43 0708- 452019  


Beredning Hållbar utveckling Sjuhärad, BH7
 

     
Anna Laang Karin Björklind Ingela Johansson Fredrik Nilströmer Sebastian Mårtensson
Regionutvecklare Regionutvecklare eSamordnare eSamordnare Business Region Borås
0732-00 11 73 0766-084112 0766-435048 0701-40 74 81 0705-938659


Beredning Välfärd och Kompetens
 

 
Ann-Katrin Schutz Gunilla Bothén Catherine Larsson Linda Harju
Social välfärd och hälsa Social välfärd och hälsa Missbruk och beroendefrågor, Utbildningssamordnare Processledare Integration
0721-912824 0706-39 59 50 0708-85 38 37 0732-313328 

   
Charlotte Stigh-Brüsin, Håkan Blixt Mikael Szanto
Utbildning och kompetensutveckling Kompetensplattform, Processledare Projektledare
0708-85 40 02 0766-10 89 82 0734-09 12 95


 
Till startsidan igen
 

Medarbetarcentrum, Navet & Närvårdssamverkan


Johansson, Göran, 033-10 04 27, 0734-40 25 24
Verksamhetschef Medarbetarcentrum
http://www.medarbetarcentrum.se/

Johansson. Lotta, 0708-84 94 69
Verksamhetsansvarig Navet Science Center
http://www.navet.com/

Charlotte Bliesener Falkenström, 0703-79 90 03
Koordinator Närvårdssamverkan
http://narvardssamverkan-sodra-alvsborg.vgregion.se/sv/Narvardssamverkan-Sodra-Alvsborg/
sidan uppdaterad 2016-05-10

Skaraborgsvägen 1 A undefined

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se