Förbundskansli

 

Magnus Haggren
 
Joakim Svärdström Lena Brännmar
Förbundsdirektör Regionutvecklingschef Administrativ chef
0733-06 04 46 0768-17 17 82 0703-27 09 55


 
   
Carlson, Barbro Magnus Brenne  
Reception, konferens Ekonom  
0708-85 40 43 0708- 45 20 19  


Beredning Hållbar utveckling Sjuhärad, BH7
 

       
Anna Laang Karin Björklind Ingela Johansson Linda Bergholtz Sebastian Mårtensson
Regionutvecklare Regionutvecklare eSamordnare eSamordnare Business Region Borås
0732-00 11 73 0766-084112 0766-43 50 48 0729-64 96 97 0705-93 86 59


Beredning Välfärd och Kompetens
 

 
Ann-Katrin Schutz Gunilla Bothén Catherine Larsson Linda Harju
Social välfärd och hälsa Social välfärd och hälsa Missbruk och beroendefrågor, Utbildningssamordnare Processledare Integration
0721-91 28 24 0706-39 59 50 0708-85 38 37 0732-31 33 28 

     
Charlotte Stigh-Brüsin, Mikael Szanto  
Utbildning och kompetensutveckling Projektledare  
0708-85 40 02 0734-09 12 95  


 
Till startsidan igen
 

Medarbetarcentrum, Navet & Närvårdssamverkan


Johansson, Göran, 033-10 04 27, 0734-40 25 24
Verksamhetschef Medarbetarcentrum
http://www.medarbetarcentrum.se/

Johansson. Lotta, 0708-84 94 69
Verksamhetsansvarig Navet Science Center
http://www.navet.com/

Charlotte Bliesener Falkenström, 0703-79 90 03
Koordinator Närvårdssamverkan
http://narvardssamverkan-sodra-alvsborg.vgregion.se/sv/Narvardssamverkan-Sodra-Alvsborg/
sidan uppdaterad 2016-05-10

Skaraborgsvägen 1 A undefined

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se