/ Nyhetsavdelning / Platsutveckling ur fyra perspektiv

Platsutveckling ur fyra perspektiv

2017-01-18


I början av 2017 sjösätts en samverkansplattform för kulturdriven platsutveckling genom fyra seminarier. Arrangörer är Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden. Seminarierna vänder sig till tjänstemän i kommunerna som ansvarar för utvecklingsarbete inom näring, turism, kultur, samhällsbyggnad, socialtjänst eller andra platsrelaterade områden.

Platsutveckling x 4

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se