/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer

Projekt vi stödjer

Nedan följer en lista med projekt som Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, stödjer med tillväxtmedel för att stärka och utveckla regionen. Det är projektägarnas egna texter som har använts i projektbeskrivningarna.  
 

Pågående tillväxtprojekt


Verksamhetsstöd
Connect Väst
Drivhuset Öka entreprenörskap och intraprenörskap för studenter i Sjuhärad
Miljöbron - hållbar kompetensförsörjning Sjuhärad
Nyföretagarcentrum
Smart Hälsa genom textila innovationer


Avslutade tillväxtprojekt

Tillväxt

Automotive Sweden
Besöksnäring Sjuhärad
Broschyr Gårdsbutiker i Sjuhärad
Business Region Borås

Destination Åsunden
Ett laboratorium för handelsforskning
Fashion Gallery
IFS Sjuhärad
Industrinatten Sjuhärad
Infopoints Boråsregionen
Inkubatorn i Borås
Internationalisering
Modeinkubatorn 2015
Mötas för att vara, lära och känna

Probiz

UCI Womens World Cup och Velofondo
Utveckla framtida arbetstagare Vårljunga
Världscupevent längdskidor

Miljö
Bee in Sjuhärad
Biinstitut
Hästgödsel i kretslopp - Sjuhärad
Kompetenscentrum luftfilter
Kompetenscentrum PPE

Kompetensplattform plast och gummi
Kunskapsöverföring från Borås till Indonesien (Waste Recovery)
Re:Design Factory
Resurseffektivt byggande inom Sjuhäradsbygden
Sjuhäradsmodell för gödselhantering
Sociala aspekter inom avfallshantering                                                          
Trähus i Sjuhärad i livscykelsperspektiv
Vattenprojektet Sjuhärad

Kultur
Creative Cluster Innovation Hub Väst
Dans för alla i Sjuhärad
Future in Motion (tidigare Rydal Academy)
Horisont

Interaktiv arena
Interkulturella Sjuhäradsmöten
Jam Sessions 2.0
Jam Sessions 2.1
Kalvfestivalen 2014
Kalv på resa
Knacka på! Barnens kulturrum
Konsten och konstnärscentrum
Kultur och näring i samspel
Levande rollspel som en väg in i samhället
Läsmuskler
Min berättelse - Röster i Sjuhärad
Open Up Textile
Re:design Textile Studio
Sommarspel 2013
Textilverksamhet för barn, unga och unga vuxna med funktionsnedsättning
Ung scen på Folkan
Unga talanger i Sjuhärad
Vi byter skulpturer med varandra

Kontakt
Joakim Svärdström 0768- 17 17 82
Regionutvecklingschef
Anna Laang 0732-00 11 73
Regionutvecklare


Uppdaterad 2018-08-14


Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se