Boråsregionen

Aktuellt

Kompetensplattform Boråsregionen

Västra Götalandsregionen arbetar tätt tillsammans med de fyra kommunalförbunden Skaraborg, Fyrbodal, Göteborgsregionen och Sjuhärad) för att säkerställa kompetensförsörjningen nu och i framtiden. Detta görs bland annat inom ramen för Kompetensplattform Västra Götaland. Kompetensförsörjningsuppdraget kommer från näringsdepartementet och riktades till alla regioner i Sverige i december 2009. Syftet är på att tydligare koppla ihop utbildning, arbetsmarknad och utveckling. Tillgången till bra utbildning ska matchas bättre med kompetensbehovet på kort och lång sikt. Det handlar både om de privata näringarna såväl som de offentliga verksamheterna. Redan i dag finns det många bra nätverk för just dessa frågor, t.ex branschråd, i skolan och högskolan, i kommuner, i företagarorganisationer, mfl. Med utgångspunkt från sådana redan funktionella nätverk arbetar Kompetensplattformsprojektet med behovsinventering, analys, stöttande och uppbyggnad av nya nätverk för utveckling. I Sjuhärad genomför projektet bl a: -Seminarier med utbildningsanordnare -Workshops med olika branschgrupper -Pilotprojekt -Möten med olika intressenter

Kontakta gärna Charlotte Stigh-Brüsin tel: 0708 - 85 40 02 Berednings-/ och utvecklingsansvarig för Utbildning/Kompetens