Boråsregionen

Aktuellt

Tema teknik och marknadsutveckling

Projektägare: Industriellt utvecklingscenter i Sjuhärad AB (IUC Sjuhärad)
Beviljades medel: 2015-10-30, 2017-02-24, 2018-02-23
Beviljat stöd: 950 000 kr 2017
Projektperiod: 2016-01-01-2018-12-31
Kontaktperson: Göran Muszynski

Beskrivning
IUC Sjuhärad bygger en ny plattform baserad på erfarenheter från projektet Probiz (2013-2015) för att främja tillväxt och stärkt konkurrenskraft i små och medelstora teknik- och industriföretag. Fokus i projekt Tema ligger på fyra områden: digitalisering, tjänsteutveckling, internationalisering och hållbar utveckling. Projektet består av två huvuddelar - Motor och Mentor. Motor innefattar utveckling och drift av ett industriellt kluster med digitalisering som tema. Mentor består av omvärldsbevakning, inspirationsseminarier, utbildningar och rådgivning/coachning till företag i hela Sjuhärad. Under projektet ska minst 70 företag informeras och kontaktas och minst 50 företag besökas och analyseras.

Ett mål med projektet är att bilda ett samverkanskluster inom digitalisering. Syftet med projektet är stärkt konkurrenskraft, ökad hållbarhet och ökad produktivitet hos industriföretagen i Sjuhärad. Det övergripande syftet är att framtidssäkra den lokala industrin genom en stärkt IT-användning.

Målstyrning
Projektet ligger i linje med målområdet En region för alla där nödvändig kunskap och kompetens ska säkerställas med målet att bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla som främjar hållbarhet.

Sjuhäradsperspektivet
Samverkan sker med kommunernas näringslivsenheter samt med 60 industri- och teknikföretag i hela Sjuhärad.

www.iuc-sjuharad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster