/ Hem / Projekt / Redovisning och rekvirering av medel

Redovisning och rekvirering av medel

Lägesrapport och delrekvirering
Vid varje ansökan om utbetalning av medel ska en lägesrapport skickas in. Lägesrapporten ska beskriva vad som har genomförts inom ramen för projektet och på ett tydligt sätt beskriva projektets aktiviteter kopplade till de kostnader som projektet har haft under perioden.

Ansökan om utbetalning ske minst en gång i halvåret och inkomma senast två månader efter aktuell rekvisitionsperiod. Utbetalning kan även ske kvartalsvis.

Blankett för rekvisition, läges- och slutrapport finns att ladda ned till höger i kolumnen. I samtliga blanketter står det angivet vilka frågor som ska besvaras. Budget ska alltid fyllas i och bokföringsunderlag bifogas som styrker kostnaderna.

Informera alltid vid avvikelser då projekt som inte följer beviljad ansökan kan bli återbetalnings­skyldiga. Projektet/förstudien ska särredovisas separat i huvudmannes bokföring. Medel betalas ut mot tagna kostnader.


Slutrapport och slutrekvirering
I samband med ansökan om slututbetalning av medel, ska en slutrapport skickas in. Slutrapporten och ansökan om utbetalning ska finnas hos oss senast två månader efter projektets slut. Blanketten är densamma som vid lägesrapportering och samtliga frågor ska besvaras, budget fyllas i och bokföringsunderlag bifogas.

Skickas till
Rekvisition och läges-/slutrapport skickas per post samt e-post till:
Brev: Dokument skickas till Boråsregionen, Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås
E-post: Dokument skickas i word- eller rtf-format till info@borasregionen.se märkt ”Rekvisition + projektnamn” i rubrikhuvudet.

För mer information vänligen läs anvisningar för utbetalning av tillväxtmedel till höger.


Kontakt
Anna Laang, regionutvecklare
Telefon: 0732 - 00 11 73
Magnus Brenne, ekonom
Telefon: 0708 - 45 20 19

Sidan uppdaterad 2018-04-19

 

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se