/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Rydal Academy

Future in Motion (tidigare Rydal Academy)

Projektägare: Creative Camp

Sammanfattning: Visionen är att bygga upp en sommarakademi av nationell betydelse, i form av en högskolekurs sommaren 2014 på Masternivå under Högskolan i Borås, i experimentell, konstartsöverskridande samtidskonst, där en nära interaktion sker mellan kursdeltagare och invånarna i Sjuhärad.

Syfte: Att skapa en mötesplats där samtidskonsten interagerar med samhället, och där olika konstarter interagerar med och berikar varandra. Att generera nytänkande och innovation för både deltagande studenter och konstnärer, och för de företag/aktörer/medborgare som interagerar med kursdeltagarna.

Period: 1 jan – 31 dec 2014
Tillväxtmedel: 225 000 kr (varav 91 000 kr av kulturmedel och 134 000 kr av tillväxtmedel)

För mer information följ länken.

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se