/ Hem / Projekt / Söka förstudiemedel

Förstudiemedel

Förstudiemedel kan sökas upp till 60 000 kr för preliminära studier i första skede av projekt. Förstudier ska ha inriktningen så att resultatet kan ses som projektförslag och svara på om projektet går att genomföra och hur det i nästa fas planeras att genomföras. Tidsbegränsningen är längst ett år.

Vem kan söka?
Aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv, akademi och/eller social ekonomi. Medel kan inte användas internt för utveckling av ett företag eller organisation.

Inom vilka områden kan förstudiemedel sökas?
Förstudiemedlen ska ligga i linje med en eller flera av prioriterade målfrågor i Boråsregionens genomförandeplan enligt följande:

        En ledande kunskapsregion

 • Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap
 • Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag

        En region för alla

 • Utveckla samordning inom utbildningsystemen för att möta framtidens kompetensbehov
 • Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla och som främjar hållbarhet
 • Utveckla en regional framtidsbild som stödjer hållbar utveckling i Västra Götaland
        En region där vi tar globalt ansvar
 • Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land
 • Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling
        En region som syns och engagerar
 • Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland
 • Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen

Mer information om de prioriterade målfrågorna finns i Boråsregionens genomförandeplan och strategin för utveckling och tillväxt för Västra Götaland (VG2020).

För förstudier inom målfråga "Främja en aktiv och nyskapande kulturregion" är Boråsregionens kulturplan vägledande.

Urvalskriterier
För att beviljas medel ska förstudien:

 • Ligga i linje med en eller flera prioriterade målfrågor för Sjuhärad
 • Ha ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv (den gemensamma nyttan för Sjuhärad ska vara vägledande)
 • Förstudien ska svara på om behov finns av ett genomförandeprojekt, dess genomförbarhet samt om dess framtida arbetssätt
 • Använda medlen till i huvudsak projektledning och arbetsinsatser (ej investeringskostnader)

Budget
Tillväxtmedlen finansieras av Boråsregionen samt Västra Götalandsregionen. Till förstudier finns totalt 500 000 kr årligen. Belopp som kan sökas för enskild förstudie är max 60 000 kr.

Ansökningshandlingar

 • För att ansöka om medel använder du vår blankett som finns att ladda ner i kolumnen till höger
 • Samtliga uppgifter i ansökan ska fyllas för att beredas.
 • Inga bilagor ska bifogas
 • Ansökan ska skrivas under och skickas i original med post till Boråsregionen, Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås
 • Ansökan ska även skickas via e-post i word eller rtf-format (ej pdf) till info@borasregionen.se, märkt ”Förstudieansökan 2019 + namn”

När kan man söka?

Det går att söka medel till förstudier två gånger per år. Sista ansökningsdag för 2019 löper ut 2019-04-30 och 2019-09-30.


Beslut
Beslut om tilldelning av förstudiemedel tas av ordförande i beredningen för hållbar regional utveckling (BH7).

Kontakt
Anna Laang, regionutvecklare
Telefon: 0732-00 11 73


sidan uppdaterad 2018-11-28
 


Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se