/ Nyhetsavdelning / Svenska Kemiingenjörers Riksförenings kemiteknikpris 2015

Svenska Kemiingenjörers Riksförenings kemiteknikpris 2015

2015-01-15

Anna Gunnarsson har tilldelats Svenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR) kemiteknikpris 2015
Anna Gunnarsson, författare, pedagog och projektledare på teknik- och naturvetenskapscentret Navet i Borås har tilldelats Svenska Kemiingenjörers Riksförening (SKR) kemiteknikpris 2015.
Anna Gunnarsson får priset för sitt arbete att med stor entusiasm utbilda lärare i förskola och skola genom att visualisera kemin och på så sätt bidra till att tidigt väcka intresset för kemi- och kemiteknik hos barn och ungdomar.
Läs mer på Navets hemsida.

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se