/ Hem / Projekt / Egna projekt / Teknikcollege Sjuhärad

Teknikcollege Sjuhärad i Boråsregionen

Teknikcollege (TC) är en kvalitetsstämpel som visar att flera kommuner och utbildningsanordnare tillsammans med industrin i en region utvecklar utbildningar utifrån de krav industrin ställer.
Bakom konceptet står Industrirådets följande medlemmar: Teknikföretagen, IF Metall, Livsmedelsföretagen, Trä- och möbelföretagen, Industriarbetsgivarna, Skogsindustrierna, Industri- och kemigruppen, GS Facket och Sveriges Ingenjörer. Dessa organisationer är de som driver Teknikcollegekonceptet tillsammans med certifierade regioner. Läs mer om Industrirådet på dess hemsida.

Utbildningsanordnare, som har blivit godkända som Teknikcollege, erbjuder kvalitetsutbildningar som attraherar ungdomar och vuxna. Befintliga resurser utnyttjas så effektivt som möjligt och målen är att skola, studerande och företag ska hitta varandras möjligheter så bra som det bara går. Teknikcollege finns idag hos ett 100-tal utbildningsanordnare i hela Sverige. Läs gärna mer på den nationella hemsidan www.teknikcollege.se

Nu är Teknikcollege Sjuhärad en verklighet. Industrikommittén mottog i september 2010 dels den regionala ansökan från Sjuhärad och dels lokala ansökningar från de flesta gymnasieskolorna i medlemskommunerna. Indistrirådet har granskat ansökningarna innan de besökte skolorna och förde diskussioner med den regionala styrgruppen och respektive skolas styrgrupp. Industrirådet har nu godkänt samtliga ansökande skolor i Boråsregionen(Sjuhärad) att ingå i Teknikcollege Sjuhärad:

Marks Gymnasieskola
Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn
Kunskapskällan i Herrljunga
Sundlergymnasiet i Vårgårda
Sven Eriksongymnasiet i Borås
Viskastrandsgymnasiet i Borås

Du ansöker på vanligt sätt till t ex Marks Gymnasieskola och Teknikprogrammet eller annan skola eller annat program som ingår i Teknikcollege på den skola du vill söka. Vill du ha mer information kontaktar den aktuella skolans expedition så kan de lotsa dig vidare.

Den regionala styrgruppen för Teknikcollege Sjuhärad har bland annat ett övergripande ansvar för utbildningarnas kvalitet och består av representanter från näringslivet, IF Metall, Högskolan Borås, kommunalråd och tjänstemän från utbildningsanordnarna enligt följande:


           

 OMRÅDE   FÖRETAG/ORGANISATION  NAMN                     
Borås  Volvo Bussar AB  Pia Kilbo
Borås  Parker Hannifin AB  Bo Kronquist
Borås  Ericsson AB  Ulrika Johansson, ordförande
Borås  Speed Competence AB  Catarina Frisk
Borås  Speed Competence AB  Catrin Wirfalk
Herrljunga  Ascom Sweden AB  Ulrika Fridén
Herrljunga  Tour Andersson AB  Madeleine Bengtsson
Mark  Almedahls  Christian Lundell
Ulricehamn  Precomp Solution AB  Gunilla Ringström
Ulricehamn  Precomp Solution AB  Anders Jansson
Regionen  Teknikföretagen Väst  Dan Sahlén
Regionen  IF Metall  Benny Sjöhem
Högskolan Borås  Ingenjörshögskolan  Peter Axelberg
Borås  Borås Stad  Anders Waldau
Herrljunga  Herrljunga kommun  Mats Palm
     
Mark  Marks kommun  Mia Strand
Boråsregionen  Sjuhärads kommunalförbund Johan Drotz, processledare
     

  
Även lokala styrgrupper för närområdets skola/skolor finns i Mark, Ulricehamn, Herrljunga-Vårgårda och Borås. Se respektive skolas hemsida för mer information om Teknikcollege på orten. Se även www.tcsjuharad.se


Kontakta gärna

Johan Drotz, 0768-88 81 25