/ Nyhetsavdelning / Temadag om kulturprojekt i Boråsregionen

Temadag om kulturprojekt i Boråsregionen

2017-01-25


Syftet med temadagen är att synliggöra effekter av genomförda, pågående och potentiella kulturprojekt i Boråsregionen samt utbyta erfarenheter och skapa nätverk. Arrangörer är Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Boråsregionens kulturnätverk och Västra Götalandsregionen Kultur i Väst.

Information

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se