/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Rydal Academy / Textilverksamhet för barn, unga och unga vuxna med funktionsnedsättning

Textilverksamhet för barn, unga och unga vuxna med funktionsnedsättning

Projektägare: Borås kulturförvaltning/Textilmuseet

Sammanfattning: Textilmuseet söker medel till en förstudie, för att undersöka på vilket sätt museet kan bidra till att möta efterfrågan att utveckla aktiviteter inom det textila fältet för barn- och ungdomar, samt unga vuxna med funktionsnedsättning, samt eventuella samarbeten med andra aktörer inom prioriterade områden. Förhoppningen är att utveckla Textilmuseet till ett attraktivt besöksmål även för barn- och ungdomar, samt unga vuxna med funktionsnedsättning. Ett attraktivt besöksmål som hela Sjuhäradsbygden kan ta del av och på sikt hela regionen.

Syfte: Förstudien syftar till att undersöka behovet och intresse för en nyskapande arena i offentlig miljö med fokus på det textila arvet.

Period: 1 jan – 31 maj 2013
Tillväxtmedel: 60 000 kr

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se