/ Nyhetsavdelning / Tillväxtmedel 2018

Tillväxtmedel 2018

2018-03-08

Fördelning av tillväxtmedel 2018
Boråsregionens Direktion fattade beslut om fördelning av 2018 års tillväxtmedel 2018-02-23. Det justerade protokollet kan laddas ned här

​Paragraf nummer 15 Beslut om tilldelning av tillväxtmedel

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se