/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Ung scen på Folkan

Ung scen på Folkan

Projektägare: Skene Folketshusförening

Sammanfattning: Projektet handlar om att skapa ett kulturcafé, ett forum och en mötesplats för barn och ungdomar, där de kan påverka, utöva och ta del av ett brett kulturutbud. Folkets hus upplåter scen och salong åt ungdomar där de har möjlighet repa och kontinuerligt spela och agera inför publik. Tanken är att det ska vara ungdomarnas scen och att den ska utnyttjas utefter deras behov och önskningar. Folkets hus ska vara öppet för alla ungdomar, oavsett kön, kulturell eller social bakgrund och fungera som en plats för kommunikation och möten på olika plan. Projektet planeras avslutas under 2014 och att ungdomarna då själva blir bärare av verksamheten.

Syfte: Visionen är att genom kultur som ett kraftfullt redskap åstadkomma förändring och integration, både politiskt och på det personliga planet. Folkan ska bli en plats där det är enkelt att mötas.

Period: 1 nov 2012 - 31 okt 2013
Tillväxtmedel: 30 000 kr

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se