Unga talanger i Sjuhäradsbygden

Projektägare: Borås Orkesterförening
Beviljades medel: 23 oktober 2014
Beviljat stöd:118 000 kr
Projektperiod: 1 jan - 31 dec 2015
Kontaktperson:

Beskrivning
Syftet med projektet är att entusiasmera ungdomar till att lyssna till och
spela klassisk musik och till ökad träning på det egna instrumentet eller
rösten. Att i detta projekt och förhoppningsvis framledes öka samarbetet
mellan kulturskolorna i Sjuhärad. Det görs genom att utlysa ett tävlingsprojekt
bland musikaliskt duktiga ungdomar som spelar eller sjunger klassisk musik
i kulturskolor runt om i Sjuhärad.

Målstyrning
- Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland

Sjuhäradsperspektiv
Projektet är ett samverkansprojekt med samtliga kommuner i Sjuhärad med kulturskolor.
 

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se