/ Nyhetsavdelning / Utlysning av tillväxtmedel 2016

Utlysning av tillväxtmedel 2016

2016-01-27

Årets utlysning av tillväxtmedel avslutades den 10 januari.

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se