/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Utveckla framtida arbetstagare i Vårljunga

Utveckla framtida arbetstagare i Vårljunga


Projektägare: Vårgårda kommun
Beviljades medel: 2015-10-30
Beviljat stöd: 326 465 kr år 1
Projektperiod:2016-01-01-2017-06-30
Kontaktperson: Johanna Heleander

Beskrivning

Med projektet vill man utveckla samordningen inom utbildningssystemen i Vårgårda och Herrljunga för att möta framtidens behov på arbetsmarknaden. Personal från skolorna och näringslivsorganisationerna kommer att avsätta tid för att tillsammans satsa på skola och arbetsliv. Syftet är att öka kunskapen om yrkesgrupper i samhället och yrkesutgångar i gymnasiets utbildningar. Ett annat syfte är att med projektet ge alla elever i kommunernas högstadie- och gymnasieskolor i kommunerna en ökad insikt i kommande arbetsliv. Aktiviteter som ingår är arbetslivsveckor, näringslivsmässor och att eleverna ska få arrangera arbetsmarknadsmässor på skolorna. Ur ett näringslivsperspektiv är det viktigt att säkra företagens kompetensförsörjning genom samverkan mellan näringslivet och skolan.
  

Målstyrning

Utveckla samordningen inom utbildningssystemet för att möta framtidens kompetensbehov.


Sjuhäradsperspektiv

Projektet är ett samarbete mellan Vårgårda och Herrljunga kommuner. Medverkande parter är Center of Innovation, Fokus Herrljunga, Altorpsskolan och Gullhögskolan.

http://www.vargarda.se
Uppdaterad 2017-07-12
 

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se