Boråsregionen

Aktuellt

eKontor

eKontoret erbjuder medlemskommunerna stöd inom digitaliseringsområdet. Stödet består av olika delar där eKontoret t.ex.

 • erbjuder olika tjänster där eSamordnare kan vara behjälplig och delaktig i verksamhetsutvecklingsprojekt, hålla utbildningar inom området och driva workshops.
 • kan vara en samtalspart kring "best practice" för att säkerställa bra lösningar.
 • driver kommungemensamma aktiviteter kopplat till olika aktuella frågor.
 • tillhandahåller mötesplatser för nätverk, samverkan och erfarenhetsutbyte.
 • fungerar som informationskanal utifrån vad som händer både i regionen och nationellt.

Kopplat till arbetet finns eLedningsrådet som består av delar av förbundsledningen, kommunchefer, IT-strateger samt eSamordnare. eLedningsrådet bereder och rapporterar till förbundets kommunchefsgrupp. Gruppen ger även förslag på delregionala insatser inom området och tilldelar arbetsuppgifter till de delregionala nätverk som finns i områdena eSamhälle och eHälsa.

Digitaliseringsarbetet samordnas också till viss del med övriga kommuner i Västra Götaland genom den samverkansstruktur som erbjuds inom ramen för VästKomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

eSamhälle
En handlingsplanPDF beskriver prioriterade områden inom eSamhället. De prioriterade områdena är

 • eArkiv
 • Informationssäkerhet
 • e-tjänster
 • Nationella självvärderings- och klassificeringsverktyg
 • Distansmöten
 • Utbildning inom e-området och mobilt arbetssätt med stöd av IT

eHälsa
Inom området hanteras aktuella frågor kopplat till e-hälsa och välfärdsteknik.

Kontakta eSamordnarna om du vill veta mer >