Boråsregionen

Temp

Hur möter vi i kommunala bostadsbolag
och energibolag behov och krav på laddplats
hemma?

Möjligheten att ladda sitt elfordon vid bostaden kommer att ses som en självklarhet och nybilsförsäljningen av laddbara bilar bara ökar. Vid ny- och ombyggnation införs enligt EU-direktiv från maj 2020 krav på att förbereda för elbilsladdning. Vi tror det kan vara affärsmässigt viktigt och riktigt för dig som är fastighetsägare att redan
nu sätta dig in i vad som gäller och hur det fungerar.

Som kommunalt bolag är det många frågor att ta ställning till. När förväntas efterfrågan av laddplatser öka? Hur tar vi betalt? Klarar vi effektbehovet? Vilka stöd finns för installation av laddplatser? Stora tekniska framsteg de senaste åren har gjort investeringen både billigare och enklare.

Det finns många aspekter att reflektera kring och vi på Energikontor Väst och Boråsregionen Sjuhärads kommunlaförbund vill därför bjuda in till en förmiddag med sakkunskap och dialog. Ett tillfälle för ett gemensamt utbyte av kunskap, behov, utmaningar och lösningar.

TID: 12 mars 2020 kl 8.30-12:00

PLATS: Borås (lokal kommer snart)

MÅLGRUPP: Kommunala bostadbolag & Energibolag

PROGRAM
8:30 Frukost och förmingel
9:00 Programet börjar

Välkomna och inledning
- Sandra Johansson Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Elbilens framtid och utveckling – omvärldsbevakning, laddningsteknik, investeringsstöd, och EU-direktiv.

- Energikontor Väst

Hur ett lokalt energibolag arbetar?
- Borås Elhandel AB

Strategi för utbyggnad av laddplatser – framgångsfaktorer och fallgropar

- Mats-Ola Larsson, IVL Svenska Miljöinstitutet och samordnare för Hållbara Transporter inom Klimat 2030.

10:15 Paus

10:20 Workshop och diskussion
• Var, När och Hur? – Planering för fastighetsbeståndet
• Samarbete och rollfördelning mellan fastighetsägare, energibolag och andra kommunala aktörer

11:30 Summering av workshop och avslut på dagen

12:00 Möjlighet för eftermingel med god lunch på Textile fashion center (Självkostnad)

Mer information: Sandra Johansson, sandra.johansson@borasregionen.se


INBJUDAN som pdf >>PDF


a
c
a

  •