/ Nyhetsavdelning / VästKom söker Direktör

VästKom söker Direktör

2018-12-13

VästKom är en ideell förening med de fyra delregionala kommunalförbunden i Västra Götaland som medlemmar. Föreningens uppdrag är att ge utvecklingsstöd inom hela det kommunala verksamhetsområdet när det är en gemensam uppgift på länsnivå och som berör alla 49 kommuner i länet. Många uppdrag drivs tillsammans med Västra Götalandsregionen (VGR) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

VästKoms kansli finns lokalmässigt samordnat med Göteborgsregionens kontor i centrala Göteborg och består för närvarande av tre tillsvidareanställda samt ett antal visstidsanställda. Den nuvarande direktören går i pension under nästa år och VästKom söker nu hans ersättare.

För mer information, se Västkoms hemsida.


Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se