/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Vattenprojektet Sjuhärad

Vattenprojektet i Sjuhärad
 

Projektägare: Vårgårda Bostäder AB
Beviljades medel: 2015-10-30
Beviljat stöd: 343 950 kr
Projektperiod: 2016-05-01-2017-12-31
Kontaktperson: Per Östlund
 

Beskrivning

Tillsammans med de kommunala vattenleverantörerna vill Miljönätverk Sjuhärad, som består av fem kommunala bostadsbolag i Vårgårda, Ulricehamn, Borås, Tranemo och Bollebygd, göra det möjligt att förbättra mätmetoder, förebygga vattenskador och förbättra hyresgästernas möjligheter att spara vatten. Nätverket vill utreda möjligheterna till ökat incitament till lägre förbrukning av vatten och utreda de systemgränser som råder idag. Det ska ske i dialog med hyresgästerna för att öka kunskapen om betydelsen av rent vatten och hur man som enskilt hushåll kan minska förbrukningen och antalet vattenskador. I dagsläget skiljer det sig mycket mellan kommunerna hur vattenleverantörernas ruitner och debiteringar ser ut. Att minska vattenförbrukningen är viktigt ur miljö- och klimatsynpunkt. Genom projektet vill man öka kunskapen om rent vatten och dess miljöpåverkan samt utveckla samarbetet mellan bostadsbolagen, hyresgästerna och vattenleverantörerna.

Målstyrning

Projektet ligger i linje med målet att utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling och det stämmer överens med målet att miljöinsatserna i Sjuhärad ska skapa en hållbar framtid.

Sjuhäradsperspektiv

Projektet drivs av Miljönätverk Sjuhärad som består av fem kommunala bostadsbolag i Boråsregionen: Vårgårda Bostäder AB, STUBO AB, Fristadbostäder AB, Tranemobostäder AB, Stiftelsen Bollebygdbostäder.
 
http://bostad.vargarda.se/
Uppdaterad 2017-07-14

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se