/ Hem / Verksamhet

Kommunalförbundets verksamhetsidé

Vi arbetar för att Sjuhärad ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och bra region att leva och verka i.

Allt vi gör har två huvudsyften; att stärka och utveckla delregionen Sjuhärad och att främja och stödja kommunernas samverkan.

 

Verksamhetens omfattning

Förbundet inklusive Medarbetarcentrum, Navet och Närvårdssamverkan beräknas år 2018 ha ca 50-tal anställda. Omräknat i årsarbetare motsvarar det ungefär 35 heltidstjänster.

Navet Science Center, Medarbetarcentrum, Närvårdssamverkan och Mediapoolen ingår i vår organisation
. Dessa finansieras och nyttjas i olika grad av medlemskommunerna.
 


Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se