/ Hem / Verksamhet / Hållbar regional utveckling / Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Verksamhetsutveckling med stöd av IT

I juni 2014 beslutade Direktionen för Boråsregionens kommunalförbund att arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av IT inom områdena eSamhället & eHälsa ska ledas av kommunchefsgruppen tillsammans med kommunalförbundet.

Som ett led i satsningen bildades eLedningsrådet, bestående av delar av förbundsledningen, kommunchefer, IT-strateger samt eSamordnare. eLedningsrådet bereder och rapporterar till kommunalförbundets kommunchefsgrupp. Gruppen ger även förslag på delregionala insatser inom området och tilldelar arbetsuppgifter till de delregionala nätverken.

Nätverken för eHälsa och eSamhället består av utsedda personer från respektive medlemskommun och verkar för att lyfta och gemensamt bearbeta frågor inom digitaliseringsområdet.

eSamordnare på Boråsregionens eKontor stödjer och stimulerar kommunernas satsningar och ansvarar för kommunalförbundets nätverk. eSamordnarna kan också komma med initiativ utifrån regionala och nationella satsningar inom området.

B
oråsregionens eHandlingsplan beskriver prioriterade områden inom eSamhället med syfte att skapa goda förutsättningar för det gemensamma digitaliseringsarbetet inom medlemskommunerna.

De prioriterade områdena är
  • eArkiv
  • Informationssäkerhet
  • eTjänster
  • Nationella självvärderings- och klassificeringsverktyg
  • Distansmöten
  • Utbildning inom e-området och mobilt arbetssätt med stöd av ITKontakta eSamordnarna om du vill veta mer

 
 

Mötestider 2018

eLedningsrådet

19 januari
2 mars
6 april
15 juni
7 september
12 oktober
16 november
14 december

Nätverk

12 januari - eSamhället
23 februari - eHälsa
23 mars - eSamhället
27 april - eHälsa
31 maj - eHälsa & eSamhället
28 augusti - eSamhället
31 augusti - eHälsa
5 oktober - eSamhället
19 oktober - eHälsa
30 november - eHälsa & eSamhället

 

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se