/ Nyhetsavdelning / Vi söker Processledare inom området Integration

Vi söker Processledare inom området Integration

2017-07-10


Processledare Integration

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ska utarbeta en strategisk plan för struktur och samverkan inom integrationsområdet. Arbetet kommer att genomföras som ett ettårigt projekt som syftar till att ge Boråsregionens kommuner och andra aktörer inom integrationsområdet en plattform för att på ett strategiskt, strukturerat och verkningsfullt sätt arbeta i samverkan för att ge alla nyanlända, oavsett ålder, goda och likvärdiga förutsättningar att ta del av samhällslivet i Sjuhärad.

Vi söker nu en processledare som under ett år ska samordna projektet. Vi ser gärna sökanden som idag arbetar inom någon av våra medlemskommuner.

​För mer information se annons

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se